Badania Kliniczne Wrocław - Zaawansowane Terapie - Nowoczene Leki

Badania Kliniczne – Informacja dla Pacjenta

Port Zdrowia aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych. W trakcie prowadzenia takich badań otwierają nam się nowe perspektywy dla doskonalenia opieki zdrowotnej. Prowadzimy badania w różnych specjalizacjach. Oferujemy możliwość udziału w programach z użyciem zaawansowanych, nowoczesnych leków, które zazwyczaj nie są powszechnie dostępne. Jest to szansa dla chorych z przewlekłymi chorobami nie reagującymi na standardowe formy leczenia.

Dlaczego warto brać udział w Badaniu Klinicznym?

  1. Badania takie umożliwiają wprowadzenie nowoczesnych technologii i terapii- niedostępnych gdzie indziej.
  2. Bezpłatna Opieka- w ramach badania uczestnicy otrzymują specjalistyczną opiekę bez dodatkowych kosztów.

Jak wziąć udział w badaniu?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu klinicznym, skontaktuj się z nami. ( tel. 606-346-917) . Nasz zespół jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i omówić dostępne opcje.

Udział w badaniu rozpoczyna się od rozmowy z lekarzem-badaczem, który przedstawia charakterystykę badania, kryteria włączenia i to, co wiadomo o badanym leku, aby pacjent mógł wyrazić świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniu. Gdy pacjent wyrazi zgodę przeprowadzana jest wizyta scriningowa. Podczas takiej wizyty wykonywane są darmowe badania, które kwalifikują lub nie ostatecznie pacjenta do badania klinicznego. Na każdym etapie  pacjent może zrezygnować z uczestnictwa w badaniu.  Zwykle w pełni refundowane są koszty dojazdu na wizyty kontrolne, więc udział nie jest ograniczony jedynie do chorych z Wrocławia.

Informacja dla Sponsora:

Jesteśmy wielospecjalizacyjnym Centrum Medycznym we Wrocławiu, gotowym  do współpracy w zakresie badań klinicznych. Nasze Centrum zlokalizowane jest na osiedlu Olimpia Port znajdującym się we wschodniej części Wrocławia. (dogodny wyjazd na autostradę). Dysponujemy sprzętem najwyższej jakości. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań klinicznych szczególnie w takich dziedzinach jak: hepatologia, radiologia i dermatologia. Posługujemy się również językiem angielskim i hiszpańskim.

Przywiązujemy ogromną wagę do przestrzegania najwyższych standardów etycznych w trakcie prowadzenia badań. Dbamy o bezpieczeństwo uczestników oraz zgodność działania z przepisami prawa. Jesteśmy gotowi dostosować się do indywidualnych potrzeb i wymagań projektu badawczego. Nasza elastyczność pozwala na efektywną współpracę w różnorodnych obszarach badań. Szczególnie jesteśmy zainteresowani współpracą w obszarze hepatologii, chorób zakaźnych, radiologii, endokrynologii, neurologii dziecięcej, pediatrii oraz dermatologii.

Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie innowacyjne i wartościowe rezultaty. Chętnie dostarczymy wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące naszych możliwości oraz warunków współpracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu omówienia potencjalnych działań i wspólnego rozwoju w projektach badawczych.

Zespół Portu Zdrowia

Prof. dr hab. Małgorzata Inglot

Dr n.med. Aleksandra Szymczak

Lek.med. Marcin Inglot ( minglot@me.com)

 

Information for the sponsor

We are a multi-specialty Medical Center in Wrocław, ready to cooperate in the field of clinical trials. Our Center is located in the Olimpia Port housing estate in the eastern part of Wrocław. (convenient exit to the highway). We have the highest quality equipment. Our team has many years of experience in clinical trials, especially in fields such as hepatology, radiology and dermatology. We also speak English and Spanish. We attach great importance to compliance with the highest ethical standards when conducting research. We care about the safety of participants and compliance with legal regulations. We are ready to adapt to the individual needs and requirements of the research project. Our flexibility allows for effective cooperation in various research areas. We are particularly interested in cooperation in the areas of hepatology, infectious diseases, radiology, endocrinology, pediatric neurology, pediatrics and dermatology.

We believe that our cooperation will bring innovative and valuable results. We will be happy to provide you with any additional information and details about our capabilities and terms of cooperation.

We cordially invite you to contact us to discuss potential activities and joint development in research projects.

Prof. dr hab. Małgorzata Inglot

Dr n.med. Aleksandra Szymczak

Lek.med. Marcin Inglot ( minglot@me.com)

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl