Badania kliniczne

19 czerwca 2023
Czym są badania kliniczne?

Evidence-Based Medicin (EBM), czyli medycyna oparta na faktach, jest podstawą postępowania we współczesnej praktyce lekarskiej, co ma także swoje umocowanie w prawie polskim. Rozwój i weryfikacja zgromadzonej wiedzy są możliwe dzięki badaniom klinicznym, których wykonanie wymaga wcześniejszej zgody Niezależnej Komisji Bioetycznej, a następnie przestrzegania zasad prowadzenia badań. Postawione wymogi mają na celu zapobieganie nieetycznym i/lub szkodliwym eksperymentom oraz dają możliwość wyciągnięcia logicznych i rzetelnych wniosków z podjętych działań. Jest to niezbędne do wprowadzenia

Czytaj więcej

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl