USG węzłów chłonnych Wrocław

Nazwa badania: USG węzłów chłonnych
Czas trwania: około 20 minut
Cena: 200 zł
Dodatkowe informacje:

Badanie nie wymaga przygotowania.

Umów się na wizytę
Rejestracja telefoniczna

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach, z rękami ułożonymi wzdłuż ciała – węzły chłonne szyjne, lub z rekami wyciągniętymi za głowę – węzły pachowe i pachwinowe. Badanie zawsze obejmuje całą grupę węzłową, po prawej i lewej stronie.

Badanie USG jest podstawową metodą diagnostyczną wykorzystywaną do oceny położonych powierzchownie węzłów chłonnych. USG pozwala bardzo dokładnie ocenić wielkość, kształt oraz morfologię węzłów chłonnych. Opcja color oraz power Doppler pomaga szczegółowo ocenić unaczynienie węzłów, co jest niezwykle istotne w różnicowaniu zmian pochodzenia nowotworowego. USG pozwala wstępnie zróżnicować węzły powiększone odczynowo od węzłów zmienionych w wyniku procesu rozrostowego. W niektórych przypadkach lekarz wykonujący badanie może zalecić poszerzenie diagnostyki o badanie histopatologiczne – biopsję.

Wskazaniami do wykonania USG węzłów chłonnych jest stwierdzenie obecności bolesnych lub niebolesnych zmian patologicznych w wybranej grupie węzłowej oraz poszukiwanie i monitorowanie zmian rozrostowych w węzłach chłonnych.

Dostępne w badaniu USG są następujące węzłowy chłonne:

  • pachwinowe,
  • pachowe,
  • nad i podobojczykowe,
  • szyjne,
  • podżuchwowe,
  • potyliczne.

Badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne, nie wymaga specjalnego przygotowania. Opis zostanie wykonany zaraz po zakończeniu badania.

W naszej pracowni mamy możliwość cyfrowej archiwizacji obrazów celem porównania z kolejnymi badaniami. Możemy także, na życzenie pacjenta, zgrać obrazy na nośnik USB lub wysłać pocztą e-mail. Możliwość cyfrowej archiwizacji ma szczególne znaczenie przy monitorowaniu zmian wielkości, kształtu i unaczynienia węzłów chłonnych.

Zapraszamy do kontaktu / rejestracji

Brak wpisów dla tej strony.

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl