USG węzłów chłonnych Wrocław

Nazwa badania: USG węzłów chłonnych
Czas trwania: około 20 minut
Cena: 250 zł
Dodatkowe informacje:

Badanie nie wymaga przygotowania.

Przebieg badania

USG węzłów chłonnych wykonuje się w pozycji leżącej na plecach, z rękami ułożonymi wzdłuż ciała – węzły chłonne szyjne, lub z rękami wyciągniętymi za głowę – węzły pachowe i pachwinowe. Badanie zawsze obejmuje całą grupę węzłową, po prawej i lewej stronie.

Badanie jest bezpieczne, bezbolesne i bezinwazyjne.

Rejestracja telefoniczna

Badanie USG węzłów chłonnych

Badanie USG jest podstawową metodą diagnostyczną wykorzystywaną do oceny położonych powierzchownie węzłów chłonnych. Ultrasonografia wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które rozchodzą się w tkankach i powracają do sondy. W czasie rzeczywistym komputer przetwarza sygnały na obraz na monitorze, który następnie podlega ocenie przez lekarza.

USG pozwala bardzo dokładnie ocenić wielkość, kształt oraz morfologię węzłów chłonnych. Opcja color oraz power Doppler pomaga szczegółowo ocenić unaczynienie węzłów, co jest niezwykle istotne w różnicowaniu zmian pochodzenia nowotworowego i stanów zapalnych. Badanie ultrasonograficzne pozwala wstępnie zróżnicować węzły powiększone odczynowo od węzłów zmienionych w wyniku procesu rozrostowego. W niektórych przypadkach lekarz wykonujący badanie może zalecić poszerzenie diagnostyki o badanie histopatologiczne – biopsję.

Wskazania do wykonania USG węzłów chłonnych

Wskazaniami do wykonania USG węzłów chłonnych jest stwierdzenie obecności bolesnych lub niebolesnych zmian patologicznych w wybranej grupie węzłowej oraz poszukiwanie i monitorowanie zmian rozrostowych w węzłach chłonnych. Warto równie wykonać badanie USG wtedy, gdy wykryte zostaną niewyjaśnione przez dermatologa zmiany skórne w okolicy węzłów chłonnych.

USG węzłów chłonnych jako narzędzie diagnostyczne

Badanie węzłów chłonnych jest niezwykle przydatnym narzędziem diagnostycznym w przypadku podejrzenia:

 • gruźlicy,
 • zakażenia wirusem HIV,
 • białaczki,
 • mononukleozy,
 • chłoniaka.

 

Metodą ultrasonografii bada się:

 • węzły chłonne pachowe,
 • węzły chłonne pachwinowe,
 • węzły chłonne nad i podobojczykowe,
 • węzły chłonne szyjne,
 • węzły chłonne podżuchwowe,
 • węzły chłonne potyliczne.

Przeciwwskazania do badania węzłów chłonnych

W większości przypadków nie ma przeciwwskazań do wykonania badania. Może być przeprowadzone u pacjentów w każdym wieku, jak również u kobiet w ciąży.
Jedynym przeciwwskazaniem może być występowanie oparzenia skóry lub ran w miejscach, gdzie ma być przyłożona sonda.

Przygotowanie do badania

Aby wykonać USG węzłów chłonnych nie potrzeba żadnego specjalnego przygotowania i można je wykonać o dowolnej porze dnia. Samo badanie trwa ok 20 minut. Opis zostanie wykonany zaraz po zakończeniu badania.

Wykrycie nieprawidłowości jest podstawą do przeprowadzenia dalszej diagnostyki.

Badanie węzłów chłonnych Wrocław

W naszej pracowni mamy możliwość cyfrowej archiwizacji obrazów celem porównania z kolejnymi badaniami. Możemy także, na życzenie pacjenta, zgrać obrazy na nośnik USB lub wysłać pocztą e-mail. Możliwość cyfrowej archiwizacji ma szczególne znaczenie przy monitorowaniu zmian wielkości, kształtu i unaczynienia węzłów chłonnych.

Zapraszamy do kontaktu / rejestracji

Brak wpisów dla tej strony.

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl