USG piersi Wrocław

Nazwa badania: USG piersi
Czas trwania: około 20 minut
Cena: 250 zł
Dodatkowe informacje:

Badanie nie wymaga przygotowania

Przebieg badania

Podczas badania pacjentka powinna leżeć na plecach, z rękami wyciągniętymi za głowę. Na początku lekarz sprawdza doły pachowe pod kątem obecności powiększonych węzłów chłonnych. Następnie przykłada głowicę do piersi, powoli skanując całą objętość obu gruczołów.

Badanie USG piersi jest bezbolesne i bezpieczne.

Rejestracja telefoniczna

Badanie USG Piersi – Wskazania

Badanie ultrasonograficzne jest najpowszechniej stosowaną metodą diagnostyki obrazowej sutka. USG piersi znajduje szczególne zastosowanie w przypadku sutków o budowie gruczołowej – u kobiet, u których nie doszło jeszcze do inwolucji tłuszczowej (do około 40 roku życia).

Badanie USG w odróżnieniu od tradycyjnej mammografii (nazywanej też badaniem przesiewowym w profilaktyce raka piersi) nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, dlatego też może być często powtarzane bez ryzyka narażenia na niekorzystny wpływ promieni X.

Wszystkim kobietom po 20 roku życia zaleca się wykonywanie USG piersi raz do roku. Kobiety w wieku między 50 a 69 rokiem życia powinny raz na dwa lata wykonywać badanie mammograficzne. Badanie USG piersi jest również zalecane kobietom w pierwszym trymestrze ciąży.

Badania diagnostyczne piersi należy przeprowadzić gdy:

  • odczuwamy ból piersi,
  • wykryjemy zmianę w piersi wyczuwalną podczas dotyku,
  • dojdzie do wycieku wydzieliny z brodawki sutkowej,
  • w rodzinie występowały przypadki raka sutka.

USG przeprowadza się także jako badanie kontrolne po wcześniej rozpoznanych łagodnych zmianach w okolicach piersi oraz jako kontrolę w czasie stosowania hormonalnej terapii menopauzy.

Co ciekawe, badanie USG piersi jest także przeprowadzane u mężczyzn, u których podejrzewa się zmiany w gruczole piersiowym.

Jak wygląda badanie?

Na samym początku konsultacji lekarz zada kilka pytań dotyczących przebytych chorób, obciążeń rodzinnych, aktualnych dolegliwości, antykoncepcji, porodów i karmienia piersią czy dnia cyklu miesiączkowego. Dobrze zebrany wywiad podczas wizyty jest niezmiernie ważnym elementem badania, gdyż dzięki niemu będzie możliwa bardziej precyzyjna diagnostyka.
Sprzęt USG do badania piersi - umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości
Samo badanie USG piersi wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach z rękami odwiedzionymi za głowę. Na początku lekarz ocenia symetrię gruczołów oraz wygląd i kształt brodawek zwracając szczególną uwagę na zmiany widoczne na skórze. Następnie nakłada niewielką ilość żelu i delikatnie przesuwa głowicę USG po powierzchni ciała. Badanie rozpoczyna od obrazowania dołu pachowego w celu oceny węzłów chłonnych znajdujących się w tej okolicy. Następnie lekarz wykonuje radialne ruchy głowicą od podstawy po brodawkę sutkową w celu oceny budowy gruczołu piersiowego.

W razie potrzeby standardowe badanie USG piersi można rozszerzyć o badanie elastograficzne. Opis mammografii zostaje wydany pacjentce natychmiast po zakończeniu badania.

Przygotowanie do badania

Zaleca się, aby badanie USG piersi było wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego – pomiędzy 1 a 10 dniem. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Bardzo istotne jest posiadanie ze sobą dokumentacji z poprzednich badań, oraz dokładne udzielenie wywiadu lekarzowi.

Centrum Medyczne Port Zdrowia we Wrocławiu

Jeśli chodzi o badanie piersi, Wrocław oferuje wiele miejsc w tym Centrum Medyczne Port Zdrowia. W Centrum Medycznym dysponujemy najwyższej jakości aparatem USG wyposażonym w funkcję Doppler oraz w funkcję elastografii dynamicznej. Sprzęt ten umożliwia obrazowanie w wysokiej rozdzielczości, a zastosowanie najnowocześniejszej metody diagnostycznej, jaką jest elastografia, pomaga lepiej scharakteryzować zmiany w gruczołach piersiowych. Dzięki temu lekarz może łatwiej odróżnić zmiany łagodne do potencjalnie złośliwych, wymagających biopsji i usunięcia chirurgicznego.

Ponadto jako jedyna pracownia USG dysponujemy stacją archiwizująco – opisową. Możemy zachować wszystkie obrazy wykonywane podczas badania i w razie potrzeby porównać je ze zdjęciami z kolejnych badań. Daje to wyśmienitą możliwość monitorowania i lepszej oceny zmian ogniskowych – torbiele, guzki. Ponadto, wszystkie zdjęcia wykonane w trakcie badania USG piersi mogą zostać nagrane na nośnik USB lub wysłane pocztą e-mail.

Badanie USG Piersi przeprowadza lekarz Marcin Inglot – radiolog z wieloletnim doświadczeniem nabytym zarówno w Polsce jak i za granicą.

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub przez formularz on-line.

Zapraszamy do kontaktu / rejestracji

Brak wpisów dla tej strony.

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl