Artykuły o elastografii

3 lipca 2020
Elastografia – nowe narzędzie w diagnostyce obrazowej

Elastografia jest nowoczesną metodą diagnostyczną wykorzystującą fakt, że w wyniku procesu chorobowego znacząco zmienia się twardość tkanki / narządu. Można powiedzieć, że elastografia jest cyfrowym rozwinięciem badania palpacyjnego, w którym lekarz dotykiem ocenia twardość i spoistość badanego narządu. Więcej o metodzie elastograficznej przeczytasz w artykule.

Czytaj więcej
29 kwietnia 2020
Elastografia SWE – bezinwazyjna ocena włóknienia wątroby

Elastografia SWE – “bezinwazyjna biopsja wątroby” stanowi przełom w diagnostyce chorób wątroby – marskości i włóknienia. Badanie to pozwala w sposób bezinwazyjny określić stopień włóknienia wątroby w skali METAVIR (tak samo jak biopsja). Więcej o charakterystyce samego badania przeczytasz w tym artykule.

Czytaj więcej
29 kwietnia 2020
FibroScan w porównaniu z Elastografią SWE

Badanie Fibroscan w piśmiennictwie określany jako Transient Elastography (TE) jest pierwszym systemem elastografii dynamicznej powszechnie wykorzystywanym w celu oceny stopnia włóknienia wątroby. Aparat został wprowadzony do użytku klinicznego w 2003 roku. Badanie może zastąpić biopsję wątroby u pacjentów, u których wskazaniem do zabiegu jest ocena zaawansowania włóknienia. Więcej na temat metody przeczytasz w artykule.

Czytaj więcej
27 kwietnia 2020
Literatura naukowa

Elastografia fali poprzecznej (SWE) jest nową metodą diagnostyczną wykorzystywaną do nieinwazyjnej oceny włóknienia wątroby poprzez pomiar elastyczności tkanki. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej SWE w określeniu stopnia zwłóknienia wątroby u pacjentów zakażonych HCV. Więcej na temat przeczytasz w artykule.

Czytaj więcej

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl