Elastografia - nowe narzędzie w diagnostyce obrazowej

Elastografia jest nowoczesną metodą diagnostyczną wykorzystującą fakt, że w wyniku procesu chorobowego znacząco zmienia się twardość tkanki / narządu. Można powiedzieć, że elastografia jest cyfrowym rozwinięciem badania palpacyjnego, w którym lekarz dotykiem ocenia twardość i spoistość badanego narządu. Pierwsze próby wykorzystania elastografii w diagnostyce obrazowej miały miejsce pod koniec XX wieku. Obecnie technika ta znacząco się rozwinęła stając się potężnym narzędziem w diagnostyce chorób sutka, tarczycy i wątroby.

Elastografia schemat zasady działania jako rozwinięcie badania palpacyjnego width=

Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje elastografii:

  • rezonansu magnetycznego (elastografia MRI),
  • USG.

Metoda statyczna i dynamiczna

Ze względów praktycznych najpowszechniej stosowana jest elastografia USG, którą z kolej podzielić można na:

  • statyczną,
  • dynamiczną.

Elastografia statyczna jest najprostszą, metodą elastograficzną. Pozwala na określenie względnej twardości tkanek. W celu uzyskania mapy twardości badanego obszaru operator musi wykonywać rytmiczne uciśnięcia głowicą powodujące odkształcenie tkanki. Na podstawie stopnia odkształcenia i prędkości powrotu tkanki do stanu z przed ucisku komputer wylicza względną twardość badanego obszaru. Metoda ta znajduje zastosowanie przy określaniu różnicy twardości zmian ogniskowych w stosunku do tkanek otaczających (guzki tarczycy, guzki piersi). Nie nadaje się jednak do oceny stopnia włóknienia wątroby.

Elastografia dynamiczna wykorzystuje zewnętrzne źródło drgań mechanicznych lub akustycznych (ultradźwiękowych) w celu wytworzenia fali poprzecznej w badanym narządzie. Prędkość rozchodzenia się tej fali jest ściśle uzależniona od twardości badanej tkanki, dzięki czemu zaawansowany system komputerowy może obliczyć bezwzględną twardość badanego obszaru. Wartości pomiarów podawane są w kilopascalach – kPa. Elastografię dynamiczną wykorzystuje aparat FibroScan oraz najnowocześniejsze aparaty USG z funkcją elastografii SWE np Aixplorer. Jedynie tego typu sprzęt nadaje się do wykonywania badań elastograficznych wątroby.

Elastografia wątroby, elastografia tarczycy i elastografia piersi

Dzięki postępowi techniki możliwe stało się opracowanie szybkich i wydajnych aparatów USG wyposażonych w funkcje elastografii. Opcja ta jest niezwykle przydatna w ocenie zmian ogniskowych (guzków) w tarczycy i piersiach a także w ocenie zmian miąższowych wątroby. Pomaga ocenić twardość i homogenność zmiany ułatwiając różnicowanie zmian potencjalnie złośliwych od zmian łagodnych. W wielu przypadkach badanie elastograficzne pozwala uniknąć biopsji. Badanie elastograficzne można wykonać w naszej pracowni jako rozszerzenie badania USG tarczycy i piersi (ocena guzków), a także jako samodzielne badanie – elastografia wątroby w celu oceny włóknienia.

1/5 - (2 głosy)
Lekarz Marcin Inglot radiolog
Lek. med. Marcin Inglot

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Specjalista w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej i elastografii. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył kliniczną elastografię SWE. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu swojej specjalizacji. Od lat czynnie wspiera fundację Rolanda McDonalda w ramach ogólnopolskiego programu badań ultrasonograficznych "Nie nowotworom u dzieci".

Więcej o autorze

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl