Elastografia SWE – bezinwazyjna ocena włóknienia wątroby

Elastografia SWE – bezinwazyjna ocena włóknienia wątroby
Uwaga!

Od dnia 1.07.2015 obowiązuje nowy program lekowy – Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową. Zgodnie z nowymi zasadami kwalifikacji do leczenia biopsja wątroby nie jest juz konieczna, może zostać zastąpiona badaniem elastograficznym.

Elastografia SWE – “bezinwazyjna biopsja wątroby” stanowi przełom w diagnostyce chorób wątroby – marskości i włóknienia. Badanie to pozwala w sposób bezinwazyjny określić stopień włóknienia wątroby w skali METAVIR (tak samo jak biopsja). Badanie polega na pomiarze prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej emitowanej przez głowicę w trakcie wykonywania USG wątroby. Prędkość rozchodzenia się fali zależy od sztywności narządu, czyli stopnia jego włóknienia. Na podstawie zebranych danych można określić stopień włóknienia. Wykonujący badanie lekarz przy pomocy obrazowania USG znajduje najlepszy, najbardziej jednorodny obszar wątroby, który najlepiej nadaje się do wykonania pomiaru. Lekarz dokładnie widzi miejsce pomiaru, co pozwala uniknąć błędu – zaniżenia lub zawyżenia wyniku, powodowanego np. pulsującym naczyniem krwionośnym lub bezpośrednią bliskością torebki wątroby czy pęcherzyka żółciowego. Wynik badania, wyrażony jest w kilopaskalach (kPa), stanowi średnią z 5 pomiarów twardości tkanki wykonach w różnych miejscach wątroby. Możliwe jest też znalezienie obszarów o różnym stopniu nasilenia włóknienia. Wynik badania prezentowany jest w postaci tabeli, w której zestawiono wartości każdego z 5 wykonanych pomiarów oraz wartość średnią. Pod tabelą znajduje się wynik podany w stosowanej w ocenie biopsji wątroby skali Metavir.

I II III IV V Średnia kPa
10.8 9.5 11.1 9.9 11.4 10.54
Co odpowiada stopniowi F3 wg skali Metavir

Charakterystyka badania

Badanie elastograficzne przeprowadza lekarz specjalizujący się w radiologii i diagnostyce obrazowej. W trakcie wykonywania elastografii może on nie tylko ocenić stopień włóknienia, ale także wykryć inne ważne zmiany czy nieprawidłowości, np. powiększenie wątroby, stłuszczenie, poszerzenie żyły wrotnej, naczyniaki lub guzy wątroby. Obrazy wątroby i wyniki pomiarów są archiwizowane na specjalnej stacji opisowej, co daje możliwość łatwego porównania wyników w przypadku ponownych badań. Na życzenie pacjenta obrazy mogą także zostać nagrane na nośnik USB, przesłane na e-mail lub wydrukowane.

Co to jest elastografia wątroby?

 • Jest to nowa metoda badania, wykorzystywana do oceny stopnia uszkodzenia wątroby i określenia ryzyka wystąpienia jej marskości

Jakie są główne wskazania do elastografii?

Jak należy się przygotować do badania?

 • należy być na czczo
 • zaleca się przygotowanie podobne jak do USG jamy brzusznej
  • Ulgix lub Espumisan 3×3 kapsułki

Jakie korzyści daje elastografia wątroby?

 • Dokładna, ocena stopnia uszkodzenia wątroby
 • Wykluczenie lub potwierdzenie marskości
 • Wymagana w kwalifikacji do leczenia zakażenia HCV
 • Możliwość lepszego planowania leczenia

Elastografia jest rewolucyjnym narzędziem w diagnostyce marskości i włóknienia, znajduje zastosowanie we wszystkich przewlekłych chorobach wątroby, wyniki są dokładne:

 • przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B,
 • przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C,
 • autoimmunologicznym zapaleniu wątroby,
 • stłuszczeniowej chorobie wątroby,
 • uszkodzeniu alkoholowym,
 • chorobach dróg żółciowych
 • hemochromatozie.

Wskazania do wykonania elastografii wątroby:

 • wstępna ocena w trakcie diagnostyki choroby wątroby
 • kontrola progresji w porównaniu do wyjściowej biopsji wątroby,
 • kontrola postępu lub cofania się włóknienia po leczeniu,
 • ocena włóknienia wątroby u pacjentów, z przeciwwskazaniami do biopsji

W dotychczas przeprowadzonych badaniach, których wyniki opublikowano w renomowanych czasopismach medycznych, stwierdzono, że wartość elastografii SWE w ocenie włóknienia jest porównywalna z biopsją wątroby oraz badaniem aparatem Fibroscan. Opublikowano prace dowodzące, że elastografia SWE przewyższa Fibroscan w diagnostyce początkowego stadium istotnego włóknienia. Możliwość wiarygodnej, nieinwazyjnej oceny włóknienia daje wielu pacjentom szansę uniknięcia biopsji wątroby.

Badanie elastograficzne jest bezpieczne dla pacjenta, nie ma działań niepożądanych, a jego wynik jest wiarygodny także u osób otyłych oraz z wodobrzuszem.

Jedynym przeciwwskazaniem jest ciąża, ponieważ nie wiadomo, czy fala służąca do pomiaru sztywności wątroby może mieć niekorzystny wpływ na płód.

Przygotowanie do badania jest takie samo jak do badania USG – należy być na czczo, a przed badaniem przyjąć kilka kapsułek Espumisanu.

Badanie elastograficzne wątroby – film

(dostępny tylko da lekarzy na portalu Medycyny Praktycznej)

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć badań elastograficznych pacjentów z różnym stopniem włóknienia wątroby, mają na celu zobrazowanie jak skuteczne może być nieinwazyjne i bezbolesne badanie.

F1

F2

F3

F4

5/5 - (2 głosy)
Lekarz Marcin Inglot radiolog
Lek. med. Marcin Inglot

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Specjalista w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej i elastografii. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył kliniczną elastografię SWE. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu swojej specjalizacji. Od lat czynnie wspiera fundację Rolanda McDonalda w ramach ogólnopolskiego programu badań ultrasonograficznych "Nie nowotworom u dzieci".

Więcej o autorze

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl