COVID i jego powikłanie u dzieci

Przetaczająca się przez Polskę kolejna fala zachorowań na COVID-19, tym razem obejmuje dużą ilość dzieci. Na szczęście sam przebieg choroby u dzieci najczęściej bywa łagodny lub bezobjawowy.

Niestety po przechorowaniu zakażenia koronawirusem u części dzieci w okresie do kilku tygodni (najczęściej 4) po COVID-19, może rozwinąć się poważne, czasem nawet zagrażające życiu powikłanie znane jako PIMS lub MIS-C (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, czyli Dziecięcy Wieloukładowy Zespół Zapalny).

Dostępne dane wskazują, że zespół ten wynika z dysregulacji układu immunologicznego wywołanej przebytym zakażeniem SARS CoV-2.

Powikłanie to rozwija się średnio u 1/1000 dzieci zakażonych koronawirusem.

Dlaczego PIMS jest tak groźne?

W jego przebiegu może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego, co może doprowadzić do jego niewydolności zagrażającej nawet zgonem dziecka.

Kiedy powinniśmy podejrzewać PIMS?

Z uwagi na to, że u części dzieci COVID przebiega całkiem bezobjawowo w sytuacji pandemii PIMS pediatra powinien brać pod uwagę u każdego spełniającego kryteria rozpoznania dziecka. Bez znaczenia jest fakt, że nikt w najbliższym otoczeniu nie przebył w ostatnich miesiącach COVID.

Wspomniane kryteria to:

  • gorączka – temperatura >38,5 °C utrzymująca się przez co najmniej 3 dni.
  • Wysokie wykładniki stanu zapalnego (gorączka trwająca 3 dni obliguje do wykonania badań laboratoryjnych)
  • uszkodzenie wielonarządowe – czyli wystąpienie objawów ze strony co najmniej dwóch narządów lub układów- układu pokarmowego: silne bóle brzucha, wymioty, biegunka, układu sercowo- naczyniowego: niedociśnienie, wstrząs, cechy zapalenie mięśnia sercowego lub wystąpienie tętniaków tętnic wieńcowych, zaburzenia rytmu serca (zmiany w EKG, badaniach lab lub ECHO serca), układu nerwowego: apatia, drażliwość, zmiana zachowania dziecka, niedowłady, silne bóle głowy, układu oddechowego: kaszel duszność, ból w klatce piersiowej, układu moczowego: cechy zajęcia nerek – bezmocz, zmiany w badaniu ogólnym moczu, ponadto zaburzenia krzepnięcia, zmiany skórne i na śluzówkach – różnego rodzaju niecharakterystyczne wysypki, nastrzyknięcie spojówek, obrzęki dłoni i stóp.
  • WYKLUCZENIE INNYCH PRZYCZYN – pamiętajmy, że dzieci w dalszym ciągu chorują na choroby znane sprzed „ery COVID i PIMS”.
  • potwierdzenie zakażenia COVID – nie jest to kryterium obligatoryjne!

Dziecko z PIMS bezwzględnie wymaga pilnego skierowania do szpitala, gdzie jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki i gdzie po potwierdzeniu rozpoznania wdrożone zostaje specjalistyczne leczenie oraz jest możliwość wykonania konsultacji kardiologicznej.

Wystąpienie u dziecka niepokojących objawów zawsze wymaga konsultacji pediatrycznej!

Oceń stronę!
Olga Krynicka-Scaringella
lek. med. Olga Krynicka-Scaringella

pediatra

Pediatra z powołania, który na bieżąco stara się aktualizować wiedzę, biorąc czynny udział w konferencjach, szkoleniach i kursach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem patologii. Szczególną uwagę zwraca na prawidłowy rozwój dziecka. Stara się działać prewencyjnie w przypadku zauważenia jakichś nieprawidłowości.

Więcej o autorze

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl