WZW typu A – HAV

Żółtaczka typu A

Etiologia i epidemiologia WZW typu A

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) jest najczęstszym wirusowym zapaleniem wątroby sięgającym na świecie około 1,4 mln rocznie. Jedynym rezerwuarem wirusa jest człowiek. Polska znajduje się w obszarze stałego występowania (endemicznego) wirusa gdzie zapadalność wynosi około 0,4/100 000 osób. Zakażenie występuje najczyściej poprzez drogę pokarmową, ale jest też możliwe zakażenie podczas kontaktu seksualnego (homoseksualnego) oraz poprzez skażoną igłę u narkomanów. HAV jest wydalany przez człowieka z kałem przez tydzień od wystąpienia objawów i 1-2 tyg przed wystąpieniem objawów. Czynnikami ryzyka jest: bliski kontakt z chorym, przebywanie w kraju endemicznego wysterowania wirusa, kontakt zawodowy lub domowy z dziećmi chodzącymi do przedszkola, spożywanie owoców morza.

Objawy i przebieg

Możemy wyróżnić postacie przebiegające z żółtaczką bez żółtaczki – najczęstsze, oraz z zastojem żółci (cholestatyczne). Najczęściej choroba przebiega bezobjawowo. Głównymi objawami choroby są męczliwość, nudności wymioty bóle brzucha, świąd skóry. Ostre objawy utrzymują się kilka dni, zakażenie HAV nie wywołuję przewlekłego zapalenia wątroby.

Diagnostyka

Podstawą diagnostyki jest badanie serologiczne w którym wykrywa się przeciwciała anty-HAV w klasie IgM, Badaniami które są pomocne trakcie diagnostyki jest poziom aminotransferaz (AspAT i AlAT), poziom bilirubiny, GGTP w postaci z zastojem żółci. Rzadko wykonuje się badanie biopsyjne wątroby.

Leczenie

Nie ma leczenia przyczynowego, natomiast leczenie objawowe stosuje się tylko w przypadkach o ciężkim przebiegu. W leczeniu niefarmakologicznym sugeruje się odpoczynek, dietę i leczenie płynami, unikanie niektórych leków. Powikłania po HAV zdążają się niezwykle rzadko, jednak u osób powyżej 50 roku życia i z przewlekłą chorobą wątroby może mieć cięższy przebieg.Rokowanie jest dobre. Zakażeniu HAV można zapobiegać poprzez szczepienie.

Lekarz Marcin Inglot radiolog
Lekarz Marcin Inglot

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Specjalista w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej i elastografii. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył kliniczną elastografię SWE. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu swojej specjalizacji. Od lat czynnie wspiera fundację Rolanda McDonalda w ramach ogólnopolskiego programu badań ultrasonograficznych "Nie nowotworom u dzieci".

Więcej o autorze

Czytaj także

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl