Bułgaria – Szczepienia i zagrożenia zdrowotne

Wyjazd do Bułgarii – Szczepienia

Przed wyjazdem do Bułgarii zaleca się sprawdzenie kalendarza szczepień (m.in. szczepienia przeciwko: błonicy, tężcowi i krztuścowi, odrze, śwince i różyczce, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B).

Na liście szczepień zalecanych przed podróżą do Bułgarii znajdują się m.in. szczepienie przeciwko:

  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
  • kleszczowemu zapaleniu mózgu
  • wściekliźnie

Warto pamiętać także o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Dobór profilaktyki zależy od charakteru wyjazdu, planowanych aktywności oraz aktualnych zagrożeń zdrowotnych w danym rejonie. Szczepienia ochronne należy rozpocząć co najmniej na 4-6 tygodni przed planowanym wyjazdem. W przypadku gdy do wyjazdu zostało mniej niż 4 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży w celu uzyskania informacji na temat możliwości wykonania szczepień oraz zaplanowania innych działań profilaktycznych, a także właściwego przygotowania apteczki).

Osobom wybierającym się do rejonów endemicznego występowania kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), planującym aktywność fizyczną na świeżym powietrzu (zwłaszcza w lasach, w górach, na łąkach, polach, działkach) zaleca się szczepienie przeciwko KZM. Choroba ta wywoływana jest przez wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Występuje głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w południowej części Rosji. Do zakażenia dochodzi w wyniku ukłucia przez kleszcze lub rzadziej poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka od zakażonych zwierząt.

KZM ma dwufazowy przebieg. W pierwszej fazie choroby występują objawy grypopodobne (gorączka lub stany podgorączkowe, bóle mięśni, bóle głowy, złe samopoczucie), zaś w drugiej fazie zakażenia dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie móżdżku, zapalenie rdzenia kręgowego). U większości chorych objawy ustępują całkowicie, jednakże zakażenie może wiązać się z wystąpieniem powikłań. Możliwymi powikłaniami KZM są m.in.: zaburzenia czucia, niedowłady, zanik mięśni, upośledzenie pamięci i uwagi. Rekonwalescencja trwa długo, a u części pacjentów następstwa neurologiczne mają trwały charakter. Dlatego osobom wyjeżdżającym w rejony endemicznego występowania KZM lub mieszkającym na tych terenach (również w Polsce) zaleca się szczepienie.

Podróż do Bułgarii – Zagrożenia i profilaktyka

Warto także pamiętać o nieswoistej ochronie przed ukłuciami kleszczy obejmującej m.in.: odpowiedni ubiór (ubranie w jasnym kolorze, długie rękawy i nogawki, wysokie skarpety, pełne obuwie, czapka z daszkiem lub kapelusz), stosowanie repelentów, dokładne oglądanie ciała po powrocie z lasów, łąk, a w razie stwierdzenia obecności kleszcza – jak najszybsze mechaniczne usunięcie za pomocą pęsety lub szczypczyków.

Oprócz KZM kleszcze przenoszą także inne choroby m.in.: boreliozę, babeszjozę, anaplazmozę, dlatego istotne jest przestrzeganie wymienionych wyżej zasad profilaktyki. Ponadto podczas podróży do Bułgarii należy pamiętać m.in. o: odpowiedniej higienie rąk, wody i żywności, unikaniu kontaktu ze zwierzętami ze względu na ryzyko zakażenia wścieklizną, stosowaniu kremów z filtrem przeciwsłonecznym, unikaniu robienia tatuaży, piercingu, stosowaniu prezerwatyw podczas przygodnych kontaktów seksualnych.

Do najczęstszych problemów zdrowotnych w podróży należą zakażenia żołądkowo-jelitowe, infekcje górnych dróg oddechowych, zmiany skórne oraz gorączka. Lekarz medycyny podróży podczas konsultacji zaproponuje odpowiedni dobór szczepień i profilaktyki w zależności od planowanych aktywności podczas wyjazdu. Udzieli także informacji na temat aktualnych zagrożeń zdrowotnych, powie m.in. co zrobić w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych w trakcie wyjazdu oraz pomoże przygotować apteczkę podróżną.

Zapraszamy na konsultacje w Porcie Zdrowia!

5/5 - (1 głos)

Czytaj także

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl