Szczepienia i Zagrożenia Wynikające z Podróży do Tajlandii

Planujesz podróż do Tajlandii? Sprawdź na co się zaszczepić

Przed wyjazdem zaleca się sprawdzenie kalendarza szczepień (m.in. szczepienia przeciwko: błonicy, tężcowi i krztuścowi, odrze, śwince i różyczce, ospie wietrznej, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B). Na liście szczepień zalecanych przed wyjazdem do Tajlandii znajdują się m.in. szczepienie przeciwko:

  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
  • durowi brzusznemu
  • wściekliźnie
  • japońskiemu zapaleniu mózgu

Warto pamiętać także o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Sprawdź kiedy i na co należy się zaszczepić przed lotem

W Tajlandii nie występuje żółta gorączka, jednakże należy pamiętać, że jeżeli podróż odbywa się bezpośrednio z rejonów zagrożonych tą chorobą (głównie kraje Afryki i Ameryki Południowej), wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie od osób w wieku powyżej 9 miesiąca życia (dotyczy również podróżnych w tranzycie, przebywających >12 godzin na lotniskach krajów endemicznego występowania żółtej gorączki). Dobór szczepień zależy od charakteru wyjazdu, planowanych aktywności oraz aktualnych zagrożeń zdrowotnych w danym rejonie.

Szczepienia ochronne należy rozpocząć co najmniej na 4-6 tygodni przed planowanym wyjazdem (w przypadku gdy do wyjazdu zostało mniej niż 4 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży w celu uzyskania informacji na temat możliwości wykonania szczepień oraz zaplanowania innych działań profilaktycznych, a także właściwego przygotowania apteczki).

Ochrona przed ukłuciami owadów. Profilaktyka dengi.

Podczas podróży należy pamiętać o odpowiedniej ochronie przed ukłuciami owadów, które mogą przenosić wiele chorób występujących w strefie subtropikalnej i tropikalnej. Wśród chorób występujących w Tajlandii należy wymienić m.in.: dengę, chikungunyę, malarię, zakażenie wirusem Zika.

Denga jest najczęstszą chorobą wirusową przenoszoną przez komary w tropikalnych rejonach świata. Objawy kliniczne pojawiają się zazwyczaj 3-14 dni po ukłuciu przez zakażonego komara. Obejmują m.in.: gorączkę, ból głowy, osłabienie, bóle kostno-stawowe, osutkę plamisto-grudkową. Zakażenie może mieć również ciężki przebieg z rozwojem gorączki krwotocznej.

Denga jest najczęściej rozpoznawaną chorobą wśród turystów, którzy zgłaszają się do ośrodków medycyny tropikalnej z powodu gorączki po powrocie z terenów tropikalnych (wyjątkiem są kraje Afryki Subsaharyjskiej, gdzie wciąż przeważa malaria). Nie jest dostępna szczepionka przeciwko dendze dla podróżnych. Profilaktyka obejmuje ochronę przed ukłuciami komarów: stosowanie odpowiednich repelentów, unikanie przebywania w okolicy zbiorników wodnych, noszenie właściwej odzieży – koszule, bluzki z długim rękawem, długie spodnie, skarpetki (przed wyjazdem ubranie można zaimpregnować specjalnymi środkami przeciwko owadom), stosowanie moskitier, siatek ochronnych w oknach i kratkach wentylacyjnych.

Wyjazd do Tajlandii – zagrożenia i profilaktyka

Profilaktyka malarii

W niektórych regionach Tajlandii występuje malaria, dlatego podczas konsultacji należy przedstawić lekarzowi dokładną trasę planowanej podróży. Malaria jest pasożytniczą chorobą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodźce malarii). Przenoszona jest przez samice komarów z rodzaju Anopheles. Jest jedną z najgroźniejszych chorób tropikalnych.

Spośród pięciu chorobotwórczych gatunków zarodźców – Plasmodium falciparum (zarodziec sierpowaty), Plasmodium vivax (zarodziec ruchliwy), Plasmodium malariae (zarodziec pasmowaty), Plasmodium ovale (zarodziec owalny) i Plasmodium knowlesi (zarodziec małpi), najgroźniejszym dla człowieka jest zarodziec sierpowaty – Plasmodium falciparum. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 r. na całym świecie odnotowano 241 milionów przypadków malarii oraz 627 000 zgonów (najwięcej zarażeń zarejestrowano w krajach afrykańskich). Nie jest dostępna szczepionka przeciwko malarii dla podróżnych. Dlatego też wszystkim osobom wybierającym się w rejony endemicznego występowania malarii, w zależności od istniejącego ryzyka zaleca się:

  1. przyjmowanie leków przeciwmalarycznych – dobór leku zależy od: kraju, do którego wybiera się podróżny, współistniejących chorób przewlekłych, istnienia przeciwwskazań. Lekarz medycyny podróży na podstawie przeprowadzonego wywiadu zaproponuje odpowiedni dobór chemioprofilaktyki.
  2. stosowanie odpowiednich repelentów
  3. stosowanie moskitier, siatek ochronnych w oknach i kratkach wentylacyjnych
  4. odpowiedni ubiór (długie rękawy i nogawki)
  5. unikanie wychodzenia w okresie największej aktywności komarów z rodzaju Anopheles (od zmierzchu do świtu)

Inne działania profilaktyczne

Ponadto podczas podróży do Tajlandii należy pamiętać m.in. o: odpowiedniej higienie rąk, wody i żywności, unikaniu kontaktu ze zwierzętami ze względu na ryzyko zakażenia wścieklizną, unikaniu chodzenia boso po ziemi ze względu na ryzyko chorób pasożytniczych (np. zespół larwy skórnej wędrującej), stosowaniu kremów z filtrem przeciwsłonecznym, unikaniu robienia tatuaży, piercingu, stosowaniu prezerwatyw podczas przygodnych kontaktów seksualnych.

Lekarz medycyny podróży podczas konsultacji zaproponuje odpowiedni dobór szczepień i profilaktyki w zależności od planowanych aktywności podczas wyjazdu. Udzieli także informacji na temat zagrożeń zdrowotnych, powie m.in. co zrobić w przypadku wystąpienia gorączki i/lub biegunki w trakcie wyjazdu oraz pomoże przygotować apteczkę podróżną.
Zapraszamy na konsultacje w Porcie Zdrowia!

5/5 - (1 głos)

© Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl